شرکت توربوکمپرسور سپاهان
    آدرس: ایران، اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی 2 نجف آباد، خیابان شهریار جنوبی فرعی 21، پلاک 23

تلفن:  2-42696200-031
فکس:  213-42696203-031
ارتباط مستقیم با مدیر بازرگانی شرکت: 09134311776
* ضروری

تماس با ما

آدرس: اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی نجف آباد 2، خیابان شهریار جنوبی، فرعی 21، پلاک 21
 تلفن: 2-42696200-031
فکس: 42696203-031

 
Top