شرکت کوشا اولین و تنها شرکت طراح نشت بندهای خشک (Dry Gas Seal) در ایران برای اولین بار اقدام به طراحی صفر تا صد نشت بندهای کمپرسور گاز بزرگترین ایستگاه تزریق گاز خاور میانه (آغاجاری) نمود، که پس از ساخت، تست استاتیک و دینامیک آن طبق استاندارد API617 در حضور کارشناسان کارفرما انجام و روی کمپرسور واحد B نصب و با موفقیت در تاریخ 94/06/18 در سرویس قرار گرفت.
     از مزیت این نوع نشت بند ها Lift off  بهتر آن در حالت استاتیک می باشد. همچنین نسبت به نمونه اصلی جان کرین قابلیت نصب دو سمت کمپرسور را نیز دارا می باشد. بدین معنی که سیل Bidirectional  می باشد در حالی که سیل اصلیUnidirectional  است.
    لازم به ذکر است طراحی نشت بندها با انجام محاسبات پیچیده و شبیه سازی با نرم افزار های Ansys Fluent, Solid Work  انجام گرفت.


  مشخصات نشت بند :
Design pressure: 200bar
Design temperature: 160° C
Type: Tandem Bidirectional
Speed: 12200 RPM­
Installation: Nuovo Pignone Gas Compressor, Type : 2BCL 406/B


تماس با ما

آدرس: اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی نجف آباد 2، خیابان شهریار جنوبی، فرعی 21، پلاک 21
 تلفن: 2-42696200-031
فکس: 42696203-031

 
Top