دسته دوم بیرینگ های بابیتی، بیرینگ های فاقد پد یا بیرینگ های ساده می باشد که به صورت یک تکه ای یا دو تکه ای می باشد. این بیرینگ ها جهت جلو گیری از پدیده چرخش روغن و ایجاد راههای فراری برای روغن دارای یک سری شیار می باشند تا با توجه به نوع بیرینگ و مقدار لقی موجود در طراحی بیرینگ از ایجاد حرکت های شعاعی و محوری به وسیله روغن پر فشار محبوس بین بیرینگ و شفت (در حرکت های شعاعی شفت) و یا بیرینگ و تراست کولار (در حرکت محوری شفت) جلوگیری به عمل آورند.
   از فواید این بیرینگ ها سادگی در ساخت و هزینه اولیه کمتر نسبت به بیرینگ های پد دار می باشد اما در صورت سوختگی بابیت این نوع بیرینگ ها به دلیل یک تکه ای یا دو تکه ای بودن آنها دارای هزینه تعمیرات بالاتری نسبت به بیرینگ های پد دار می باشد.
 

تماس با ما

آدرس: اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی نجف آباد 2، خیابان شهریار جنوبی، فرعی 21، پلاک 21
 تلفن: 2-42696200-031
فکس: 42696203-031

 
Top