عوامل مختلفی همچون نیروهای گریز از مرکز و وزن روتور و... باعث بوجود آمدن حرکت های شعاعی در روتور می گردند . ژورنال بیرینگ ها  بوسیله یک لایه نازک روغن مابین خود و روتور ،  نیروهای نامبرده را کنترل نموده و با کمترین اصطکاک مانع از خارج شدن روتور از موقعیت  شعاعی خود می گردند .
این بیرینگ ها دارای تنوع زیادی می باشند که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :


1- (Plain Journal Bearings (Simple
2- Pressure Dam Journal Bearings
3- (Limon Bore Journal Bearings (Elliptical  
4- Multi-lobe Journal Bearings
5- Offset Split Bearings
6- Tilting Pad Journal Bearings

پروژه های انجام شده:
1- طراحی و تولید کامل ژورنال بیرینگ های کمپرسور گاز زیمنس مدل 10MV2A – شرکت انتقال گاز ایران
2- طراحی و تولید کامل ژورنال بیرینگ های توربین گاز زیمنس مدل SGT600  - شرکت انتقال گاز ایران - تاسیسات تقويت فشار گاز دوراهان
3- طراحی و تولید ژورنال بیرینگ توربین زیمنس مدل SGT600  - شرکت انتقال گاز ایران - تاسیسات تقویت فشار گاز صفاشهر
4- تولید  و تعمیر  ژورنال بیرینگ های کمپرسور گازKOBELCO  با دور  rpm 30,000- شرکت نفت فلات قاره-مجتمع درود 3
5- تولید و تعمیر ژورنال بیرینگ های گیربکس کمپرسور گاز KOBELCO - شرکت نفت فلات قاره-مجتمع درود 3
6- تعمیر و بابیت ریزی ژورنال بیرینگ های پمپ سولزر - شرکت نفت فلات قاره - مجتمع درود 3
7- تعمیر و سرویس ژورنال بیرینگ های کمپرسور گاز زیمنس- شرکت نفت فلات قاره - سکوی ابوذر  
8- تولید ژورنال بیرینگ های توربوکمپرسور Ruston - شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
9- تولید و تعمیر ژورنال بیرینگ کمپرسور گاز زیمنس - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی - منطقه عملیاتی نار و کنگان
10- تولید و تعمیر ژورنال بیرینگ های کمپرسور گاز - شرکت پتروشیمی رجال


تماس با ما

آدرس: اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی نجف آباد 2، خیابان شهریار جنوبی، فرعی 21، پلاک 21
 تلفن: 2-42696200-031
فکس: 42696203-031

 
Top