طراحي سيستم Anti Ice  توربين هاي گازی
    يکي از مهمترين مشکلات توربين هاي گازي در نقاط سرد ومرطوب پديده يخ زدگي در ورودي محفظه هوا (Air Intake) وکمپرسور محوري مي باشد . يخ زدگي روي فيلتر ها باعث افت فشار در سيستم ورودي و در نتيجه کاهش راندمان ميشود .در شرايط حادتر رطوبت موجود در هواي ورودي باعث يخ زدگي روي پره هاي IGV  در ورودي کمپرسور محوري  مي شود و زماني که يک تکه يخ از روي پره جدا مي شود مي تواند باعث  ضربه زدن به بليد هاي متحرک  و در نتیجه کج شدن یا شکستن آنها گردد.
Heat Recovery System
   در  اين روش که روش مورد نظر ما مي باشد با طراحي يک مبدل روي اگزوز در مسيرگاز هاي خروجي و عبور هوا از داخل آن و سپس ارسال آن به محفظه هواي ورودي توربين مي توان از يخ زدگي جلوگيري کرد . بهترين مزيت اين سيستم تأثير بسيار کم آن بر راندمان توربين مي باشد. همچنین نياز به سيستم اضافي چرخه آب در مبدل وجود نداشته و فقط با استفاده از يک مبدل حرارتي به هدف مورد نظر مي رسيم .
    این شرکت یک نمونه از مدل فوق را به طور کامل طراحی و توسط دو نرم افزار HYSIS و Aspen B-Jac  برای توربین های SGT600  شبیه سازی نموده است. 

تماس با ما

آدرس: اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی نجف آباد 2، خیابان شهریار جنوبی، فرعی 21، پلاک 21
 تلفن: 2-42696200-031
فکس: 42696203-031

 
Top