شرکت کوشا توربو کمپرسور سپاهان پس از ساخت قطعات یدکی مربوط به مکانیکال سیل اهواز (گچساران ) شرکت مناطق نفت خیز جنوب و مکانیکال سیل های مدل های مختلف با موفقیت اقدام به مهندسی معکوس و ساخت کامل 6 دستگاه مکانیکال سیل از نوع  Cartridge Assembly برای پمپ های P 13201 A/B/C  ( جهت بهره برداری در ایستگاه تقویت فشار گاز سیاه مکان، گچساران ) که نمونه اصلی آنها توسط شرکت  Flow Serve  ساخته شده بود نموده است.
  این مکانیکال سیل ها از نوع  Contracting Met Seal in a face to back configuration می باشند
که شرایط کاربردی آنها به شرح زیر است:

 
Fluid: LEAN AMINE (30% wt. DEA)
Temperature: 94.8 ~ 125 c°
Viscosity: 0.489 CP
Spec GR.: 0.979
RPM: 2950
Vapor Pressure: 0.78 bar H
Suction Pressure: 1.4 – 1.8 Bar H
Stuffing Box Pressure: 3 ~ 3.4 Bar H
 Discharge pressure: 43.1 BAR H


تماس با ما

آدرس: اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی نجف آباد 2، خیابان شهریار جنوبی، فرعی 21، پلاک 21
 تلفن: 2-42696200-031
فکس: 42696203-031

 
Top