پس از انجام تعمیرات سطح C توسط شرکت کوشا مدرن در تاریخ 1393/8/21 به اتمام رسید و پس از طی 72 ساعت کارکرد با شرایط ایده الدر تاریخ 1393/8/24 تحویل واحد بهره برداری ایستگاه گردید. در این سطح تعمیرات کلیدی قطعات کمپرسور محوری بازرسی و تست NDT گردید و همچنین تعویض بلیدهای ردیف 1 و 3 ، گایدونهای ردیف 1و 2 و تعویض محفظه احتراق و تست NDT  بر روی بلیدهای ردیف 2 انجام پذیرفت.
    در این تعمیرات به دلیل خرابی سنسور ارتعاش بیرینگ 3 پاور توربین (Power Turbine)  باز شد که بیرینگ 3 و 4 بازرسی و سنسور ارتعاش بیرینگ 3 تعویض گردید.


تماس با ما

آدرس: اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی نجف آباد 2، خیابان شهریار جنوبی، فرعی 21، پلاک 21
 تلفن: 2-42696200-031
فکس: 42696203-031

 
Top