این شرکت با توجه به امکانات و توانمندی پرسنل همزمان با تعمیرات توربین ها قطعات مصرفی توربین را تولید و تامین می نماید. این قطعات شامل بیرینگ ها، Lock washer, Bolt, Lock Plate, Seal Ring و ... می باشد.
    همچنین قطعاتی مانند محفظه احتراق و گایدون ها را نیز طبق استاندارد بازسازی (Recondition) می نماید. این بازسازی ها شامل برداشتن پوشش معیوب قبلی می باشد و پوشش دهی سرامیکی جدید با ضخامت مناسب می باشد.


تماس با ما

آدرس: اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی نجف آباد 2، خیابان شهریار جنوبی، فرعی 21، پلاک 21
 تلفن: 2-42696200-031
فکس: 42696203-031

 
Top