ژورنال بیرینگ (JORNAL BEARING)  
    عوامل مختلفی همچون نیروهای گریز از مرکز و وزن روتور و... باعث بوجود آمدن حرکت های شعاعی در روتور می گردند . ژورنال بیرینگ ها  بوسیله یک لایه نازک روغن مابین خود و روتور ،  نیروهای نامبرده را کنترل نموده و با کمترین اصطکاک مانع از خارج شدن روتور از موقعیت  شعاعی خود می گردند .
این بیرینگ ها دارای تنوع زیادی می باشند که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1- Plain Journal Bearings (Simple)
2- Pressure Dam Journal Bearings
3- Limon Bore Journal Bearings (Elliptical)  
4- Multi-lobe Journal Bearings
5- Offset Split Bearings
6- Tilting Pad Journal Bearings


تراست بیرینگ  (THRUST BEARING)
     وظیفه اصلی تراست بیرینگ ها کنترل نیروهای محوری روتور می باشد . این نیروها که در اثر عواملی همچون اختلاف فشار موجود در دو سر پره ها بوجود می آیند توسط فشار روغن در حال چرخش مابین تراست بیرینگ و تراست کولار خنثی می شوند . 
تنوع این بیرینگ ها زیاد نبوده و غالبا دارای انواع زیر می باشند :

1- Flat Land Thrust Bearings (Simple)
2- Taper Land Thrust Bearings
3- Tilting Pad Thrust Bearings
4- Self-Equalizing Thrust Bearing


تراست  و ژورنال بیرینگ  (THRUST & JOURNAL BEARING)
    هرگاه در دو سر شفت نیاز به کنترل نیروهای شعاعی و محوری به طور همزمان باشد از تراست ژورنال بیرنگ ها استفاده می گردد .در این نوع بیرینگ ها متناسب با نیاز سیستم نوع ژورنال و نوع  تراست استفاده شده متفاوت می باشد . غالبا تراست موجود در این نوع بیرینگ ها از نوع Inactive  بوده و مقدار بار کمتری را تحمل می کند .
   با توجه به نیاز سیستم این نوع بیرینگ ها توانایی تحمل بار از یک جهت (Thrust Face  Single) و از دو جهته (Double Thrust Face)  را در جهت محوری دارا می باشند .


انواع بیرینگ های بابیتی

تماس با ما

آدرس: اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی نجف آباد 2، خیابان شهریار جنوبی، فرعی 21، پلاک 21
 تلفن: 2-42696200-031
فکس: 42696203-031

 
Top