این توربین که بدلیل ارتعاشات بالا و نوسان ارتعاشات و همچنین فرا رسیدن زمان تعمیرات سطح B  در تاریخ 1393/4/24جهت تعمیرات تحویل شرکت کوشا مدرن گردید. پس از دمونتاژ توربین و انجام بازرسی های مورد نیاز مشخص گردید که پوشش بابیت بیرینگ های 1 و 2 و تراست آن بدلیل روغن کاری نامناسب ذوب گردیده و همچنین لابیرینت های روی کوپلینگ آن و استاتور رینگ ها مراحل 6 تا 10 کمپرسور محوری و تعدادی از بلیدهای کمپرسور محوری آسیب دیده اند.
   پس از تعویض قطعات معیوب و تعمیر آنها توربین مجدداً مونتاژ و در تاریخ 1393/07/10 با موفقیت راه اندازی و با شرایط نرمال تحویل کارفرما گردید.
   لازم به ذکر است که کلیه قطعات مصرفی، بیرینگ ها و .... از تولیدات شرکت کوشا مدرن استفاده گردید و استاتور رینگ ها و لابیرینت های روی شفت توسط این شرکت تعمیر و پس از بالانس دینامیکی توربین راه اندازی شد.


تماس با ما

آدرس: اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی نجف آباد 2، خیابان شهریار جنوبی، فرعی 21، پلاک 21
 تلفن: 2-42696200-031
فکس: 42696203-031

 
Top