تعمیرات سطح C  توربین واحد A  تاسیسات تقویت فشار گاز دهق در تاریخ 1393/4/3 به اتمام رسید و پس از راه اندازی و گذشت 72 ساعت کارکرد مناسب به واحد بهره بردار  تحویل گردید.
    در این سطح تعمیرات کلیه قسمت های کمپرسور محوری بازرسی شدند. بلیدهای ردیف یک و سه و گایدون های ردیف 1، 2 و محفظه احتراق تعویض گردیدند. همچنین Modification مربوط به محفظه احتراق انجام گردید. Sealing outer ring که شکسته بود نیز تعویض شد.
لازم به ذکر است در تعمیرات فوق کلیه قطعات مصرفی توربین از تولیدات شرکت کوشا مدرن استفاده گردید.


تماس با ما

آدرس: اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی نجف آباد 2، خیابان شهریار جنوبی، فرعی 21، پلاک 21
 تلفن: 2-42696200-031
فکس: 42696203-031

 
Top