به دلیل خوردگی لابیرینت های داخلی راندمان این کمپرسور کاهش یافته که مستلزم تعویض در مدت زمان کوتاه تعمیرات بود.این قطعات پس از مراحل تولید و انجام تست های مورد نیاز بر روی کمپرسور نصب گردیده و توسط شرکت گاز زاگرس جنوبی راه اندازی و به بهره برداری رسید.


تماس با ما

آدرس: اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی نجف آباد 2، خیابان شهریار جنوبی، فرعی 21، پلاک 21
 تلفن: 2-42696200-031
فکس: 42696203-031

 
Top