معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان از شرکت فنی مهندسی کوشا توربوکمپرسور سپاهان دیدار به عمل آوردند. آقای مهندس راعی و هیات همراه در این بازدید از روند روبه رشد صنایع راهبردی توربوکمپرسور آگاهی یافتند. 
ایشان 
با تبیین حمایت قاطع کلیه ادارات و دستگاه های اداری و اجرایی در گسترش تولید و بازار عرضه محصولات تولیدی به بازار های جهانی و همزمان تحقق اشتغال پایدار، الویت اصلی را بر شناسایی و رفع قوانین دست و پاگیر و مغایر با روند توسعه پایدار و صنایع مولد بیان نمودند.


تماس با ما

آدرس: اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی نجف آباد 2، خیابان شهریار جنوبی، فرعی 21، پلاک 21
 تلفن: 2-42696200-031
فکس: 42696203-031

 
Top