توربین مذکور مدت یک سال به دلیل ارتعاش زیاد بیرینگ ها از سرویس خارج گردیده بود. و با توجه به تحریم های شرکت زیمنس امکان سرویس دهی وجود نداشت. این توربین توسط شرکت کوشا توربوکمپرسور باز و به کارگاه منتقل گردید و پس از دمونتاژ آن و تعمیر قطعات معیوب و بیرینگ ها توربین در سرویس قرار گرفت که وضعیت آن کاملا نرمال و مورد تایید کارفرما بود. ضمنا کلیه قطعات مصرفی آن و همچنین بیرینگ 2 آن از تولیدات شرکت کوشا توربوکمپرسور می باشد.


 

تماس با ما

آدرس: اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی نجف آباد 2، خیابان شهریار جنوبی، فرعی 21، پلاک 21
 تلفن: 2-42696200-031
فکس: 42696203-031

 
Top