این توربین که کلیه بلیدهای آن شکسته بود و قطعات بسیاری از آن از بین رفته بودند توسط شرکت زیمنس در کارگاه دمونتاژ و قطعات آن تعویض گردیده بود. به دلیل شروع تحریم ها کار متوقف گردیده بود. ضمناً شرکت زیمنس اظهار نموده بود که با وجود وضعیت توربین امکان راه اندازی آن وجود ندارد. پس از ارجاع کار به شرکت کوشا توربوکمپرسور کارشناسان این شرکت اقدام به تولید قطعات مصرفی مورد نیاز و همچنین نصب توربین نموده و پس از commissioning توربین و تنظیمات مورد نیاز این توربین با موفقیت و با شرایط بسیار عالی در سرویس قرار گرفت. ضمناً بالانس دینامیکی توربین نیز در محل تاسیسات انجام گردید.
 

تماس با ما

آدرس: اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی نجف آباد 2، خیابان شهریار جنوبی، فرعی 21، پلاک 21
 تلفن: 2-42696200-031
فکس: 42696203-031

 
Top