این تعمیرات که مربوط به کارکرد 40 هزار ساعته توربین زیمنس SGT600  می باشد برای اولین بار در منطقه 2 انتقال گاز ایران توسط شرکت کوشا توربوکمپرسور شروع و پس از یک ماه به اتمام رسید. در این سطح تعمیرات قطعات اصلی توربین شامل بلیدهای توربین GG مرحله اول و PT مرحله 3 و گاید ون های مراحل اول و دوم توربین و محفظه احتراق تعویض گردید.
   کلیه گاید ون ها و بلیدهای کمپرسور محوری تست NDT  شد و بر روی سنسورها و قطعات ابزار دقیق نیز کالیبراسیون و تستهای لازم انجام گردید. لازم به ذکر است کلیه قطعات مصرفی توربین و همچنین Sealing outer ring که خراب شده بود از قطعات تولیدی شرکت کوشا توربوکمپرسور جایگزین گردید و کلیه اندازه گیری ها با موفقیت انجام شد.

تماس با ما

آدرس: اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی نجف آباد 2، خیابان شهریار جنوبی، فرعی 21، پلاک 21
 تلفن: 2-42696200-031
فکس: 42696203-031

 
Top