پس از انجام تعمیرات سطح C  توسط شرکت کوشا توربوکمپرسور در تاریخ 1393/8/21 به اتمام رسید و پس از طی 72 ساعت کارکرد با شرایط ایده الدر تاریخ 1393/8/24 تحویل واحد بهره برداری ایستگاه گردید.
 در این سطح تعمیرات کلیه قطعات کمپرسور محوری بازرسی و تست NDT گردید و همچنین تعویض بلیدهای ردیف 1 و 3 ، گایدونهای ردیف 1و 2 و تعویض محفظه احتراق و تست NDT  بر روی بلیدهای ردیف 2 انجام پذیرفت.
     در این تعمیرات به دلیل معیوب بودن سنسور ارتعاش بیرینگ 3، پاور توربین (Power Turbine)  باز شد و بیرینگ 3 و 4 بازرسی و سنسور ارتعاش بیرینگ 3 تعویض گردید.تماس با ما

آدرس: اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی نجف آباد 2، خیابان شهریار جنوبی، فرعی 21، پلاک 21
 تلفن: 2-42696200-031
فکس: 42696203-031

 
Top